Nové úspory energie (OPTAK)

Národní rozvojová banka nabízí zvýhodněné úvěry v programu Nové úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Tento program je určený pro firmy bez rozdílu velikosti, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Program je určen pro malé, střední a velké podnikatele, kteří působí v oblastech:

  • zemědělství
  • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
  • maloobchod a velkoobchod
  • doprava a skladování
  • cestovní ruch a stravování
  • energetika a další činnosti

Další informace na https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/nove-uspory-energie-optak/