Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru,  schválila vláda. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.

Národní plán obnovy obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 23 % na digitalizaci.   

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:

Digitální transformace   

28 329 mil. Kč

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice   

90 726 mil. Kč

Vzdělávání a trh práce   

41 006 mil. Kč

Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 

11 691 mil. Kč

Výzkum, vývoj a inovace   

13 200 mil. Kč

Zdraví a odolnost obyvatelstva 

14 950 mil. Kč

Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.

Podle aktuálního nařízení se současný NPO týká let 2021 až 2023 s možnou revizí v roce 2022, kdy bude známa přesná alokace na rok 2023.

 

 

Podívejte se na bližší informace na následujících odkazech: 

Hlavní fakta NPO

Fakta a harmonogram

Oblasti podpory