Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

Program RES + Nové obnovitelné zdroje v energetice.

Zde budou podpořeny projekty k instalaci nových obnovitelných zdrojů energie. Ti kdo si zde počátkem roku podali předregistrační žádost na instalaci fotovoltaické elektrárny budu ji brzy mít možnost si podat

v tomto programu žádost o dotaci. Otevření výzvy je plánováno na květen 2021. Maximální výše dotace až 50 % způsobilých výdajů.