V úterý 24. listopadu 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a s tím spojená opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Žadatelem o dotaci mohou být malé, střední i velké podniky. Výše dotace až 50% dle velikosti podniku.

Příjem žádostí od 24.11.