Text : 10. 6. 2020 Řídicí orgán IROP informuje, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění  ( do 29. 11. 2020 ) a je tak stále možno podávat žádosti o dotace.