Dne 25. 5. byl ukončen  příjem žádostí do výzvy, která se zaměřila na pořízení nových strojů a technologií k zahájení či rozšíření stávající výroby pro začínající malé podnikatele.

Z hlediska zájmu žadatelů byla tato výzva velmi úspěšná. Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). Řídicí orgán OP PIK – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – přislíbil navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením. Aktuálně API již vyhodnotila žádosti, které byly podány v prvních dnech zahájení příjmu a předala je MPO na ŘO.

Převažující část žadatelů jsou velikostí mikropodniky.

Zajímavý je pohled na rozmístění jednotlivých projektů. Nejvíce žadatelů je v moravských krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském. Na úrovni okresů je nejvíce žadatelů z Brna, Ostravy a z Uherskohradišťska.

Další výzva programu Technologie zaměřená na malé začínající podnikatele je podle harmonogramu výzev OP PIK naplánována na říjen tohoto roku, s příjmem žádostí od prosince 2020 až do května 2021.

Poskytovatel dotace zde zvažuje větší zjednodušení žádosti a povinných příloh i hodnotících kritérií.