Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje v přípravě operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro období 2021 – 2027. Do příprav jsou zapojeni relevantní sociální a hospodářští partneři a další aktéři. Nyní dává MPO možnost i široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu programového dokumentu prostřednictvím veřejné konzultace.