Program rozvoje venkova

Harmonogram PRV pro rok 2017.xls

Realizace programu rozvoje venkova přispěje k naplňování cílů Společné zemědělské politiky a Strategie Evropa 2020.

Pro účinné a efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020 bylo stanoveno šest priorit Unie pro rozvoj venkova. Tyto priority ve vazbě na tři cíle Společné zemědělské politiky se soustředí na udržitelný rozvoj v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, jakož i na rozvoj venkova jako takového. Zahrnují průřezově oblast přenosu znalostí a inovací, účelného a účinného hospodaření s přírodními zdroji a opatření vůči změnám klimatu.

Podpora Programu rozvoje venkova je cílena na celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy.

Priorita 1

Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech.

Priorita 2

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.

Priorita 3

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.

Priorita 4

Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví.

Priorita 5

Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu.

Priorita 6

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑