Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

2.3 Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Tato prioritní osa bude pokrývat obě dvě kategorie regionů v ČR a projekty podpořené v jejím rámci proto budou moci být realizovány ve prospěch celé ČR včetně Prahy. Důvodem je skutečnost, že prioritní osa 3 obsahuje intervence, které ze své podstaty mají dopad na celé území ČR. Kromě výše zmíněných věcných potřeb je důvodem pro kombinaci kategorií regionů v rámci OPZ také hledisko implementace programu, konkrétně s tím spojené zjednodušení řízení, monitorování a kontroly využití prostředků ESF, které jsou v obou dotčených kategoriích regionů vynakládány na stejné aktivity.

Jednotná řídicí struktura tak může efektivně zajistit dodržení a kontrolu principu nepřevoditelnosti finančních prostředků mezi kategoriemi regionů, ale i hospodárné a maximálně koordinované využití finančních prostředků obou kategorií regionů. Tento přístup je současně jednodušší pro příjemce, protože umožňuje pokrýt jedním projektem celé území ČR, bez nutnosti předkládat jeden projekt do OP Zaměstnanost a druhý doplňkový do OP Praha pól růstu ČR.

2.3.1 Specifické cíle a očekávané výsledky

Specifický cíl 3.1.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

Specifický cíl je navržen tak, aby podpořil příspěvek ostatních prioritních os k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti a Specifických doporučení Rady a reagoval na aktuální společenské problémy v této oblasti.

Realizací intervencí v rámci tohoto specifického cíle dojde ke vzniku a dalšímu, především, kvalitativnímu rozvoji inovačního prostředí. Budou existovat fungující kapacity pro vývoj a šíření sociálních inovací, v rámci které dochází ke spolupráci mezi stranou inovační nabídky a inovační poptávky. Na straně inovační poptávky budou lidé, kteří rozumí sociálním inovacím a principům jejich vývoje, uvědomují si jejich přínos a jsou schopni identifikovat přetrvávající problémy, které jsou vhodné pro řešení pomocí sociálních inovací.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑