Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání enerií a druhotných surovin.

CÍL 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR

Zaměření: Podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Programy podpory:

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Zamýšlíte vyrábět a distribuovat energii pocházející z obnovitelných zdrojů? Plánujete výstavbu či rekonstrukci malé vodní elektrárny? Pak můžete požádat o podporu z programu Obnovitelné zdroje energie.

CÍL 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Programy podpory:

ÚSPORY ENERGIE

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

CÍL 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Zaměření: Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí.

Programy podpory:

SMART GRIDS I (DISTRIBUČNÍ SÍTĚ)

Tento program podporuje nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách a dále řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Cílem programu Smart grids I je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

CÍL 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Programy podpory:

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě? Potom je pro Vás vhodný program Nízkouhlíkové technologie.

CÍL 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Programy podpory:

ÚSPORY ENERGIE V SZT

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě? Potom je pro Vás vhodný program Nízkouhlíkové technologie.

CÍL 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Zaměření: Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické infrastruktury.

Programy podpory:

SMART GRIDS II (PŘENOSOVÉ SÍTĚ)

Tento program podporuje výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven.

Cílem programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.


Jak na dotace pro podnikání?

Zajímá Vás jak získat dotace na podnikání? Přečtěte si náš článek.

více informací


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑