Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produkt

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Investice do hmotného majetku

Cílem opatření je podpořit přidávání hodnoty zemědělským produktům, a tak zlepšit konkurenceschopnost výrobců potravin a krmiv, respektive zemědělských a zpracovatelských podniků. Podpora zpracování zemědělských produktů, marketingu a distribuce zemědělských a potravinářských výrobků i alternativními cestami (krátké dodavatelské řetězce) napomůže zlepšit začlenění prvovýrobců do potravinového řetězce. K naplnění uvedených cílů opatření přispěje i zavádění jak výrobkových, tak procesních inovací.

Stavební a technologické investice v zemědělských podnicích zaměřených na živočišnou výrobu přispějí k prosazování dobrých životních podmínek zvířat.

Příjemce podpory

  • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.
  • Dobré životní podmínky zvířat zabezpečí zlepšení životní pohody hospodářských zvířat a vytvoří podmínky pro jejich přirozené chování, pocit bezpečí, pohodlí a snížení četnosti vzájemných potyček mezi nimi. Opatření podporuje zajištění co možná nejvyššího komfortu zvířat v jejich chování, a to především z hlediska naplnění jejich přirozených životních potřeb. Větší důraz na oblast pohody zvířat a následná deklarace nadstandardních podmínek chovu povede ke zvýšení povědomí chovatelů, stejně jako spotřebitelů, ohledně přidané hodnoty v samotných chovech, ale také k větší poptávce veřejnosti a spotřebitelů po produktech vykazujících vyšší jakost.

Příjemce podpory

  • Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která se dobrovolně zaváže k provádění podmínek v rámci závazku a splňuje definici aktivního zemědělce podle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013.

Spolupráce

Různé formy horizontální a vertikální spolupráce mohou zemědělcům pomoci posílit jejich postavení v dodavatelském řetězci, zejména pak v rámci místních potravinových systémů – krátkých dodavatelských řetězců. Jejich rozvoj představuje ekonomický přínos nejen pro prvovýrobce, ale přináší výhody i spotřebitelům z hlediska zachování místní úrovně zásobování a posílení vzájemné důvěry mezi výrobci a spotřebiteli.

Příjemci podpory viz Priorita 1.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑