Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotace pro rok 2016 z podprogramu 

-   „Podpora obnovy a rozvoje venkova“

-   „Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“

Lhůta pro doručení žádostí je od  3.11. 2015 do 15.1. 2016.

Podpora obnovy a rozvoje venkova je zaměřena na rozvoj venkovských oblastí, kde se předpokládá participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
 
Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů:
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, propagace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
Výše dotace: až do 80 % uznatelných nákladů akce
Žadatelé: obce oceněné Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístili na 1.-.3. místě celostátního kola soutěže
 
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, klubovny, bruslařské dráhy, naučné stezky).
Výše dotace: až 70 % uznatelných nákladů akce, min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč
Žadatelé: obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí (a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být 1 obec, protože akce zasahuje na katastrálního území více obcí)

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.
Výše dotace: až 70 % uznatelných nákladů akce, max. však 200 tis. Kč
Žadatelé: obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí
 
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Obnova drobných sakrálních staveb, které jsou v majetku obce a nejsou prohlášeny kulturní památkou (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb).
Výše dotace: až 70 % uznatelných nákladů akce, min. 40 tis. Kč, max. 300 tis. Kč
Žadatelé: obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí (a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být 1 obec, protože akce zasahuje na katastrálního území více obcí).

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
Oprava a údržba místních komunikací, jejich součástí a příslušenství (všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace na mostních objektech;  opěrné, zárubní, obkladní zdi; terasy, násypy, příkopy; veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací aj.)
Výše dotace: až 50 % uznatelných nákladů akce, min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč
Žadatelé: obec do 3000 obyvatel


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑