Podnikatelé

Nové dotační možnosti z EU pro období 2014 – 2020.

A) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zejména pro malé a střední podniky, kterým je věnována prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Podpora malých a středních podniků, především v znevýhodněných regionech ČR - Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí.

B) OP Praha – Pól růstu ČR

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

  1. Specifický cíl 1.1 Posílení spolupráce při výzkumech a inovačních aktivitách a zlepšování podmínek pro podnikání založené na inovacích
  2. Specifický cíl 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

  1. Specifický cíl 3.1 Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci
  2. Specifický cíl 3.2 Posílení infrastruktury pro sociální podnikání
  3. Specifický cíl 3.3 posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci
  4. Specifický cíl 3.4 Rozvoj sociálních podniků místních komunit

Prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost

  1. Specifický cíl 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání
  2. Specifický cíl 4.2 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání

C) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

  1. PO1 - posilování kapacit pro kvalitní výzkum

D) OP Životní prostředí

V rámci PO1:

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů.

V rámci PO2:

Zdroje včetně tepelných úspor, zeleň, nespalovací zdroje rekonstrukce, VOC, NH3.

V rámci PO3:

výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla a elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a využití odpadního tepla, (instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren, instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu = bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívající biomasu, kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie, snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla).

V rámci PO4:

Regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu KO, Zařízení na energetické využití KO (ZEVO), systémy pro separaci a svoz odpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů, třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, kompostárny, bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů zařízení pro snižování nebezpečných vlastností NO, rekultivace starých skládek

V rámci PO5:

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované  prevenci a vytvoření REACH center: rekonstrukce, dostavba stávajících objektů center, technické vybavení center investičního charakteru 


Našli jste se v nějakém zmiňovaném dotačním programu? Zajímají vás další informace o dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU? V tom případě se neváhejte na nás obrátit se svými dotazy, na které Vám rádi odpovíme a případně můžeme uskutečnit i bezplatné úvodní setkání, kde společně vše prodiskutujeme.

E) OP Zaměstnanost

V rámci PO1:

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.

Jak na dotace pro podnikání?

Zajímá Vás jak získat dotace na podnikání? Přečtěte si náš článek.

více informací


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑