Operační program Životní prostředí

OPŽP Harmonogram 2017 (aktualizace k 30. 5. 2017).xls

OPŽP Harmonogram 2016 (aktualizace 17.10.2016)xls

Harmonogram 2017 k_CLLD a ITI.xls

Hlavním cílem realizace programu je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zajištění energetických úspor.

Chci nezávaznou konzultaci

Prioritní osa 1 je zacílena na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. V této oblasti jsou podporovány aktivity vedoucí ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních zdrojů znečištění a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Omezování znečišťujících látek ze zemědělské i průmyslové činnosti podniků a dále vybudování povodňové ochrany.

Prioritní osa 2 se orientuje na zlepšení ovzduší v lidských sídlech omezováním emisí z lokálního vytápění domácností. Podporováno aktivitou je i zlepšení a obnova systémů sledování kvality ovzduší.

Významnou kapitolou programu je odpadové hospodářství, které je předmětem Prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Podporovány jsou aktivity směřující do inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů, realizace technologií k přípravě recyklovaného materiálu, shromažďování a nakládání s nebezpečnými odpady, výstavby zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu. V neposlední řadě i odstraňování nepovolených skládek a jejich rekultivace.

Ochrany a péče o přírodu a krajinu, v rámci prioritní osy 4, zahrnuje péči o vzácné biotopy, péči o chráněná území. K posílení přirozené funkce krajiny jsou podporovány i migrační bariéry pro živočichy a ke zlepšení kvality prostředí v sídelních oblastech je to zakládání a revitalizace funkčních ploch a zeleně.

Prioritní osa 5 Energetické úspory se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a realizace technologií na využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů tepla.

Prioritní osa 1

Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Prioritní osa 2

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.

Prioritní osa 3

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní osa 4

Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Prioritní osa 5

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Máte zájem o bezplatnou nezávaznou konzultaci? Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Jak na dotace pro podnikání?

Zajímá Vás jak získat dotace na podnikání? Přečtěte si náš článek.

více informací


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑