Operační program Doprava

Harmonogram OPD 2017 + 2018 + 2019_(aktualizace 12. 5. 2017).xls

OP Doprava přispívá k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území.“ Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a další návazné strategické dokumenty. Tyto dokumenty stanovují základní strategické priority, k jejichž naplňování bude OP Doprava přispívat.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách.

V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

 • dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
 • podporu udržitelné mobility s důrazem na města
 • odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
 • zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
Popis prioritních os:
 • PO 1: Modernizace železniční sítě TEN-T (celková alokace – tj. 2 196 706 382 EUR, procenta celkové alokace OPD 37,7 %)
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 1 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
 • Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů
 
 • PO 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T (celková alokace – tj. 1 372 796 400 EUR, procenta celkové alokace OPD 23,6 %)

  Navrženým specifickým cílům prioritní osy 2 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
 
 • PO 3: Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T (celková alokace – tj. 613 403 953 EUR, procenta celkové alokace OPD 10,5 %)
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 3 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • ​Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
 
 • PO 4: Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T (celková alokace – tj. 1 116 496 958 EUR, procenta celkové alokace OPD 19,2 %)
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 4 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • ​Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
 • PO 5: Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze (celková alokace – tj. 360 039 431 EUR, procenta celkové alokace OPD 6,2 %)
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 5 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • ​Rozvoj sítě metra v Praze
 • Zavedení systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
 • PO 6: Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy (celková alokace – tj. 101 355 852 EUR, procenta celkové alokace OPD 1,7 %)
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 6 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • ​Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD (v rámci této oblasti podpory je v tuto chvíli aktuální pouze podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - více informací zde)
 • Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
 • Podporou modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě
 • PO 7: Technická pomoc (celková alokace – tj. 60 691 387 EUR, procenta celkové alokace OPD 1,0 %)
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. zabezpečení kvalitní personální kapacity na všech úrovních implementační struktury, podpora při výběru projektů, podpora monitoringu programu a projektů, zabezpečení publicity programu a prjektů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu atd.
 
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑