Obce, města, kraje

Nové dotační možnosti z EU pro období 2014 – 2020:

A) OP Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa 3
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí „INSTITUCE“

 1. Specifický cíl 3.1 Zatravnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
 2. Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnost veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 3. Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování územního rozvoje

OP Praha – Pól růstu ČR:

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 1. Specifický cíl 1.1 Posílení spolupráce při výzkumech a inovačních aktivitách a zlepšování podmínek pro podnikání založené na inovacích
 2. Specifický cíl 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory

 1. Specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
 2. Specifický cíl 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

 1. Specifický cíl 3.1 Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci
 2. Specifický cíl 3.2 Posílení infrastruktury pro sociální podnikání
 3. Specifický cíl 3.3 posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci
 4. Specifický cíl 3.4 Rozvoj sociálních podniků místních komunit

Prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost

 1. Specifický cíl 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání
 2. Specifický cíl 4.2 Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání

C) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

D) OP Životní prostředí

V rámci PO1:

Snížení znečištění z komunálních zdrojů, opatření na ČOV, ostatní technická a biologická opatření, zlepšení jakosti pitné vody, systémy předpovědní a hlásné služby, systémy pro řízení ochrany před povodněmi, mapové podklady, eliminace povodňových průtoků,

V rámci PO2:

Zdroje vč tepelných úspor, CZT, plošné plynofikace, zeleň, úklidové vozy a další techn. zařízení, monitoring, veřejná doprava, více než 5MW rekonstrukce, nespalovací zdroje rekonstrukce,

V rámci PO3:

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla a elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a využití odpadního tepla, (instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren, instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu = bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívající biomasu, kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie, snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla).

V rámci PO4: 

Regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu KO, Zařízení na energetické využití KO (ZEVO), systémy pro separaci a svoz odpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů, třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, kompostárny, bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů zařízení pro snižování nebezpečných vlastností NO, rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek

V rámci PO5:

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované  prevenci a vytvoření REACH center: rekonstrukce, dostavba stávajících objektů center, technické vybavení center investičního charakteru.


Našli jste se v nějakém zmiňovaném dotačním programu? Zajímají vás další informace o dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU? V tom případě se neváhejte na nás obrátit se svými dotazy, na které Vám rádi odpovíme a případně můžeme uskutečnit i bezplatné úvodní setkání, kde společně vše prodiskutujeme.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑