O společnosti SIGMIN, a.s.

V této sekci bychom vám rádi poskytli základní informace o naší společnosti. Víme totiž, jak je správný výběr spolupráce důležitý.

Stručně z historie

Akciová společnost SIGMIN, a.s. byla založena v roce 1995. V souvislosti s rozvojovými aktivitami v oblasti středních Čech a výstavbou TPCA bylo jako sídlo společnosti zvoleno město Kolín. S dalším růstem společnosti bylo obchodní oddělení přemístěno do hlavního města Prahy. Aktivity společnosti, jak dokládají naše reference, jsou ale realizovány na území celé České republiky. Nabízíme možnost přímé konzultace  v Praze, Kolíně a nyní i v Děčíně.

Co pro vás můžeme udělat?

Hlavní náplní naší činnosti jsou komplexní poradenské služby v oblasti dotací a s tím souvisejících produktů. A co si pod tím představit? Doufáme, že naše stránky vám poskytnou přesnou představu o tom, jak bychom vám mohli být užiteční.

Dotace z EU

Nabízíme dokonalý přehled nejen o strukturálních fondech Evropské unie. Dokážeme pro vás vyhledat vhodnou dotační příležitost ať už jste živnostník, malý nebo střední podnik, velká společnost, obec či nezisková organizace. Protože příležitost dosáhnout na dotace z EU má v současné době téměř každý, avšak není jednoduché se o projekt správně postarat. Po určení, v jakých oblastech máte šanci dosáhnout na dotace z Evropské unie, vám náš tým odborníků zpracuje kompletní žádost o dotaci a postará se o to, abyste v případě úspěchu dotaci opravdu obdrželi a mohli svůj projekt bez problémů realizovat až do konce.

Poradenství

Další důležitou součástí naší náplně je poradenství. Dokážeme poradit ve všech fázích vývoje vašeho podniku, ovšem naše poradenství se zdaleka neomezuje jen na podnikatele. Pomůžeme vám se zaváděním systému jakosti, s nastavením efektivnějších vnitřních procesů, se vzděláním zaměstnanců, atd.

Vzdělávání

V neposlední řadě nabízíme vzdělávání. Nabízíme kurzy v mnoha oblastech a není problém ušít je na míru přesně dle vašich potřeb. Pro bližší nabídku prosím použijte kontaktní formulář.

Naši lidé

Naší společnost tvoří 15 zaměstnanců a 20 externí konzultantů a specialistů, řadíme se mezi malé podniky. Naši zaměstnanci jsou motivováni k neustálému vzdělávání se, abychom mohli s čistým svědomím říci, že vám můžeme poskytnout tu nejlepší péči.

Spolupráce

Od roku 2008 jsme se stali smluvním partnerem Komerční banky v oblasti dotačního poradenství.

Certifikáty

Poradenské služby společnosti SIGMIN, a.s., jsou certifikovány dle systému ISO 9001:2008, číslo certifikátu CH03/0711.

Certifikované činnosti

  • Poradenství pro podnikatele v programech státní podpory podnikání.
  • Podnikatelské poradenství.
  • Poradenství v oblasti strukturálních fondů.
  • Poradenství pro municipality.
  • Poradenství pro neziskové organizace.
  • Vzdělávání.
  • Dotační management včetně výběrových řízení.
  • Inženýrská a projektová činnost.

V srpnu roku 2005 byl předseda představenstva společnosti Ing. Jindřich Syrový, MBA, zařazen do Národního registru poradců, číslo certifikátu SME00067.

Náš etický kodex

Základním cílem společnosti SIGMIN, a.s., je podpora podnikatelů, podniků, obcí a neziskových organizací - pomoc při řešení jejich problémů, zejména poskytováním komplexních služeb, informací a odborného poradenství a vzdělávacích aktivit, vedoucím k jejich úspěšné činnosti.

Považujeme se za profesionální partnery našich klientů. Hlavním cílem je spokojenost a zájem klienta. Pracujeme analyticky a tvůrčím způsobem. Snažíme se pomoci svým klientům při řešení jejich problémů. Analyzujeme situaci a doporučujeme vhodná opatření.

Před přijetím zakázky seznámíme klienta se všemi okolnostmi, metodami, riziky a šancemi důležitými pro úspěšné vypracování projektu a zveřejníme všechny potřebné informace, které mohou úspěšné zpracování projektu ovlivnit.

Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni kvalifikovaně a efektivně splnit přes vlastní pracovníky, externí spolupracovníky nebo kooperační spoluprací s ostatními spolupracujícími poradenskými subjekty.

Informace, které získáváme od klienta v rámci realizace poradenské služby, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou předávány třetí osobě a podléhají ustanovení zákona 101/2000 Sb.

Zakázka na rozsáhlejší poradenskou službu (projekt) je vypracována na základě písemné smlouvy, která obsahuje popis jednotlivých fází projektu, metody, časový harmonogram a stanovení a další povinnosti. Všechny smlouvy a případné změny smluv jsou předkládány v písemné formě. Jednotlivé fáze projektu a podmínky honoráře jsou koncipovány takovým způsobem, aby měl klient možnost průběh projektu kontrolovat a projekt kdykoliv ukončit.

Každá poradenská služba je poskytována na individuální bázi a musí být spojena s vypracováním konkrétního doporučení, které řeší individuální požadavky každého jednotlivého klienta.

Pomáháme dosáhnout úspěchu a zvyšování konkurenceschopnosti svých klientů. Při oboustranném zájmu udržujeme kontakt s klientem i po ukončení poradenské služby.

Naše společnost nepřijímá takové zakázky, které by byly v rozporu s etickým kodexem a právním řádem a které by omezovaly naši nezávislou činnost.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑