Neziskové organizace

Nové dotační možnosti z EU pro období 2014 – 2020:

A) OP Integrovaný regionální operační program:

Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí „INSTITUCE“

 1. Specifický cíl 3.1 Zatravnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

B) OP Praha – Pól růstu ČR

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 1. Specifický cíl 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou.
 2. Specifický cíl 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory

 1. Specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.
 2. Specifický cíl 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy.

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

 1. Specifický cíl 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci.
 2. Specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání.
 3. Specifický cíl 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.

Prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost

 1. Specifický cíl 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.
 2. Specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
 3. Specifický cíl 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti.

Prioritní osa 5 Technická pomoc

 1. Specifický cíl 5.1 Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu.
 2. Specifický cíl 5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu.

C) OP Životní prostředí

V rámci PO1: 

Snížení znečištění z komunálních zdrojů, snížení znečištění z průmyslových zdrojů, opatření na ČOV, ostatní technická a biologická opatření, zlepšení jakosti pitné vody, eliminace povodňových průtoků.

V rámci PO2:

Zdroje vč. tepelných úspor, CZT, zeleň, úklidové vozy a další tech. zařízení, veřejná zeleň, více než 5MW rekonstrukce, nespalovaní zdroje rekonstrukce, VOC.

V rámci PO3:

Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla a elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a využití odpadního tepla, (instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren, instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu = bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívající biomasu, kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie, snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla).

V rámci PO4:

Regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu KO, Zařízení na energetické využití KO (ZEVO), systémy pro separaci a svoz odpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů, třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů, zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektroodpadů, kompostárny, bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů zařízení pro snižování nebezpečných vlastností NO

V rámci PO5:

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik: vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované  prevenci a vytvoření REACH center: rekonstrukce, dostavba stávajících objektů center, technické vybavení center investičního charakteru

Vysoké školy a vědeckovýzkumné instituce

 • A) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém je prioritní osa 1 věnována rozvoji výzkumu a vývoje pro inovace
 • B) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fyzické osoby

A) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Toto je jen základní výčet. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.


Našli jste se v nějakém zmiňovaném dotačním programu? Zajímají vás další informace o dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU? V tom případě se neváhejte na nás obrátit se svými dotazy, na které Vám rádi odpovíme a případně můžeme uskutečnit i bezplatné úvodní setkání, kde společně vše prodiskutujeme.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑