Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020

Harmonogram IROP 2017 (aktualizace k 20. 12. 2016).xls

Harmonogram IROP 2016 (aktualizace 27.10.2016).xls

IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Provázáním intervencí, realizovaných dosud samostatně na regionální a centrální úrovni, umožňuje dosažení jejich optimální kombinace v území, jejich obsahovou a časovou integraci a tím dosažení pozitivních synergických efektů.

Strategický rámec IROP je tvořen cíli regionální politiky ČR, zaměřenými na podporu růstu v pólech ekonomického rozvoje a na vyrovnávání regionálních disparit.

Globálním cílem tohoto programu je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Prioritní osa 1

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony.

Prioritní osa 2

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Prioritní osa 3

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

Prioritní osa 4

Komunitně vedený místní rozvoj© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑