Bytová politika pro rok 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 z Programu podpory bydlení.

Výzva má následující podprogramy:

-  podprogram 117D062  „Regenerace sídlišť pro rok 2016“

-  podprogram 117D064  „Podporované byty pro rok 2016“

-  podprogram 117D065  „Olověné rozvody pro rok 2016“

-  podprogram 117D066 „Bytové domy bez bariér pro rok 2016“

Lhůta pro doručení žádostí je od  9. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

 
„Regenerace sídlišť“ je zaměřena na  poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství v části sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.  
Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.
Příjemcem dotace může být obec, na jejímž území se nachází sídliště.


Uznatelné výdaje jsou na výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti – retardéry, zpomalovací prvky; vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch apod.

„Podporované byty pro rok 2016“ mohou mít charakter vstupních bytů, pečovatelských bytů nebo komunitních domů seniorů.
Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Příjemcem dotace může být právnická osoba – obec, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízeném územním samosprávním celkem, v.o.s., s.r.o., společnost komanditní a akciová, sociální družstvo, spolek, o.p.s., církev.

„Podpora oprav domovních olověných rozvodů“  je zaměřena na  zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu, nebo SVJ, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém SVJ nevzniklo.

Podprogram „Bytové domy bez bariér“ je zaměřen zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Příjemce dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém SVJ nevzniklo.

Projekty realizované v hospodářsky problémových regionech u podprogramů regenerace panelových sídlišť, vstupní byty, pečovatelské byty a bytové domy bez bariér jsou bodově zvýhodněné.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑