Vyhlášení 15. výzvy OPPK

05 / 02

3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 136/2015 vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Projektové žádosti je  možné podávat průběžně v termínu od 5. 2. 2015 v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a v oblasti podpory 3.3 Podpora malého a středního podnikání. Pro každou oblast podpory byla vyhlášena alokace ve výši 50 mil korun. Vzhledem ke končícímu programové období 2007-2013 je pravděpodobné, že alokované prostředky pro jednotlivé oblasti podpory mohou být v návaznost na průběh čerpání již schválených projektových žádostí navýšeny tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání dostupných zdrojů.

Oblast podpory: 2.1 Revitalizace a ochrana území

Podporované aktivity oblasti podpory 2.1:

 • revitalizace ploch s ekologickou zátěží;
 • revitalizace ploch významných pro rozvoj města;
 • regenerace veřejných prostranství v obytných územích;
 • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);
 • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;
 • obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů,
 • revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizované doprovodné zeleně
 • výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně,
 • doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi.

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace

Projekty, které nezakládají veřejnou podporu, mohou být podpořeny až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně od 5. 2. 2015 průběžně do 30. 4. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Podporované aktivity oblasti podpory 3.3 v 15. výzvě

Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE)

10,11,14 – 18, 20-32     Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3, 30.4,.)

43                                Specializované stavební činnosti

59                                Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek)

72                                Výzkum a vývoj

74                                Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

75                                Veterinární činnosti

86                                Zdravotní péče

Uvedené aktivity oblasti podpory 3.3 budou podporovány za podmínky, že příslušné klasifikaci ekonomických činností (CZ – NACE), uvedené v žádosti, souběžně odpovídá jak CZ – NACE činnosti ekonomického subjektu, tak CZ – NACE činnosti naplňované samotným projektem.  

Všechny výše uvedené činnosti musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu nebo služeb. Projekty musí splňovat alespoň jeden z následujících bodů:

 •   zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám (inovace produktu);
 •   zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb (inovace procesu); 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí

Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).

Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně od 5. 2. 2015 průběžně  do  27. 3. 2015 do 14:00 hodin nebo do vyčerpání alokace.

Zdroj:OPPK© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑