Technologie - nová příležitost pro začínající podnikatele

27 / 11

Technologie výzva VIII. OPPIK

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 28. 1. 2019  do 28. 5. 2019

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zapsaná v Registru živnostenského podnikání

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑