SZIF - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

21 / 01

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v programu 16. na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.

Příjem žádostí: 27. 1. - 15. 3. 2016 (příjem příloh 1. 7. - 30. 9. 2016)
V případě současného podání vyplněného elektronického formuláře ve formátu pdf, bude žádost bodově zvýhodněna.
 
Účelem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.
 
Podprogramy:
A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
 
 
A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Oprávnění žadatelé:
 • obce do 5000 obyvatel,
 • spolky (sdružení) a nadace, které mají působnost delší než 2 roky,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku na němž objekt stojí.
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 15.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 700.000 Kč
 
 
B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 
Oprávnění žadatelé:
 • obce do 5000 obyvatel,
 • spolky (sdružení) a nadace, které mají působnost delší než 2 roky,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 100.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 700.000 Kč
 
 
C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 
Oprávnění žadatelé:
 • muzea v ČR
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 30.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 400.000 Kč
 
 
D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Předmět dotace: Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
 
Oprávnění žadatelé:
 • obce do 5000 obyvatel,
 • podnikatel podnikající v zemědělské výrobě.
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 30.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 200.000 Kč
 
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑