SZIF - Obnova venkovských staveb a památek

25 / 01

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil podprogram 129 660 zaměřený na Údržbu a obnovu kulturních prvků venkovské krajiny pro rok 2017.
 
Podprogramy:
  • 8.1 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
  • 8.2 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
  • 8.3 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
  • 8.4 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
  • 8.5 Údržba a oprava polních cest
 
Příjem žádostí probíhá od 1. 2. do 24. 2. 2017.
 
 

SZIF – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

 
8.1 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami (např. kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy….).
 
Oprávnění žadatelé:
A.  V obci do 5 000 obyvatel
o    obec
o    spolky (sdružení) a nadace,
o    zájmová sdružení právnických osob,
o    obecně prospěšné společnosti,
o    vlastník objektu,
o    vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
o    uživatel pozemku, na kterém objekt stojí.
B.  V obci do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel
o     obec,
o     spolky a nadace,
o     zájmová sdružení právnických osob,
o     obecně prospěšné společnosti,
o     vlastník objektu,
o     vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
o     uživatel pozemku, na němž objekt stojí.
 
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 15.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 700.000 Kč
 
 
8.2 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Předmět dotace: Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami (např. obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty, hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 – pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů ….).
 
 
Oprávnění žadatelé:
A. V obci do 5 000 obyvatel
o     obec
B. V obci do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel
o     obec
 
Výše dotace: 70% celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 100.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 700.000 Kč
 
 
8.3 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Oprávnění žadatelé:
·         muzea v ČR (zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.)
 
 
8.4 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Předmět dotace: Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola apod.). Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 m od objektu v návaznosti na předmět dotace.
 
Oprávnění žadatelé:
A. V obci do 5 000 obyvatel
o     obec,
o     podnikatel podnikající v zemědělské výrobě.
B. V obci do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel
o     obec,
o     podnikatel podnikající v zemědělské výrobě.
 
Výše dotace: 70 % celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 25.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 200.000 Kč
 
8.5 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace: Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.
 
Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.
 
Oprávnění žadatelé:
A. V obci do 5 000 obyvatel
o     obec,
o    vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí.
B. V obci do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel
o     obec,
o    vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí.
 
Výše dotace: 70 % celkových uznatelných nákladů
Minimální hodnota dotace: 100.000 Kč
Maximální hodnota dotace: 6.000.000 Kč
      


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑