SFŽP - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

01 / 03

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR  výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.
 
Oblast podpory:
Prioritní oblast: 1. Voda
Podoblast podpory: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

 
Příjem žádostí:
1. kolo Výzvy - Hodnocení projektových námětů (expertní komise)
Žadatelé předloží vyplněné Projektové náměty včetně požadovaných příloh v následujících termínech:
Zahájení příjmu Projektových námětů: 1. března 2016
Ukončení příjmu Projektových námětů: 30. června 2016
 
2. kolo Výzvy – Posouzení Žádostí o poskytnutí podpory
Žadatelé, kteří byli písemně vyzvání Fondem k předložení žádosti o podporu, tak učiní v následujících termínech:
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. srpna 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. listopadu 2016
 
 
Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
1. 5. A - Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.
 
Oprávnění žadatelé:
  • obec do 500 obyvatel (včetně) 
  • obec bez omezení poču obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel (včetně)
Výše dotace:
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tis. Kč.
Maximální výše podpory činí 5 mil. Kč.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 
Alokace: 50 mil. Kč
 
Místo realizace projektu: Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.


© 2020, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑