SFŽP - Domovní čistírny odpadních vod (výzva č. 11)

12 / 10

Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí byla nově vyhlášená výzva č. 11 - Domovní čistírny odpadních vod.
Jejích hlavním cílem je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Dotace jsou převážně určeny pro občany v malých obcích, kde se výstavba ČOV nevyplatí nebo jsou zde jiné technické důvody.
 
 

Výzva č. 11 – Domovní čistírny odpadních vod


  • Příjem žádostí od 1. 11. 2016 – 30. 11. 2017 nebo do vyčerpání alokace
  • Žadatelem mohou být: obce; dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
·  Výše dotace:
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
·         1 – 5 EO činí ……………… 100 tis. Kč
·         6 – 15 EO činí …………….. 170 tis. Kč
·         16 - 50 EO činí ……………. 240 tis. Kč
 
  • Míra podpory - 80 %
  • Územní realizace – celá ČR
  • Alokace: 100 mil. Kč
·  Typy podporovaných akcí:
o    nákup zařízení  DČOV
o    realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, patření pro zasakování vyčištěných odp. vod., vybudování přípojky el. energie pro zařízení DČOV atd.)
o    technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem
o    náklady na projektovou přípravu - max. do 10 % z celkových způsobilých výdajů (např. projektová dokumentace, zadávací dokumentace, odborný posudek atd.)
o    náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu 10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV
 
 
Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu ekvivalentních obyvatel (EO) v rámci řešeného území.
 
     


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑