SFDI - cyklostezky a bezpečnost dopravy

10 / 11

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásilo nové výzvy v oblasti CYKLOSTEZKY a BEZPEČNOST DOPRAVY pro rok 2017.
 
  • Pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
  • Pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017.


Předmětem podpory mohou být projekty zaměřené na:
  • Výstavba, oprava cyklistické stezky
  • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo silnicích II. nebo III. třídy
Výše dotace: max. 85 %.
V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
 
Příjemcem dotace může být obec jako vlastník cyklistické stezky, její organizační složka (městský obvod/část), příspěvková organizace obce nebo svazek obcí.
 
Termín pro podávání žádostí je do 20. 1. 2017.
 
 

Zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2017.


A) Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvyšování bezpečnosti dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
- přes / podél silnic I., II., III. tříd
- přes / podél nebo jako součást místních komunikací I., II., III. tříd
 
Předmětem podpory mohou být projekty zaměřené na:
-       Bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél zastávek, autobusové zálivy,
-       Rekonstrukce, výstavba a úprava chodníků,
-       Výstavba a rekonstrukce míst na přecházení,
-       Nasvětlení přechodů,
-       Světelné signalizační zařízení řídícího provozu samostatného přechodu pro chodce – vždy s vazbou na bezbariérovou úpravu,
-       Měřiče rychlosti vozidel a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel
-       Bezpečnostní prvky na vozovce
 
B) Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění dopravy na silnicích na silnicích I., II. a III. třídy.
 
Předmětem podpory mohou být projekty zaměřené na:
-       Úprava vjezdu do obce,
-       Zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky,
-       Úpravy směřujících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidnění
-       Světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce
 
Výše dotace: Maximální příspěvek 85 %.
¾      Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci obou oblastí činí maximálně 20 mil. Kč.
Příjemcem dotace může být stát, státní organizace, kraj/obec a jeho organizační složka, příspěvková organizace
 
Termín pro podávání žádostí je do 6. 1. 2017.
 
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑