SFDI - aktuální výzvy

09 / 10

Informace o aktualitách ze Státního fondu dopravní infrastruktury k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 z programů:

 1. pro poskytování příspěvků  na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 

 2. pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

1. Výstavba a údržba cyklistických stezek může být podpořena max. do 85 %. Příjemcem dotace může být obec jako vlastník cyklistické stezky, její organizační složka (městský obvod/část), příspěvková organizace obce  nebo svazek obcí.  
Termín pro podávání žádostí je do 20. 1. 2016.
 
2. Zvyšování bezpečnosti dopravy  a její zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace  je zaměřeno na tyto investiční akce:

A) Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace
            - přes / podél silnic I., II. a III. tříd
            - přes / podél  nebo jako součást místních komunikací I., II., III. tříd
 
     Předmětem podpory mohou být projekty zaměřené na:
 • bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů podél zastávek, autobusové zálivy,
 • rekonstrukce, výstavba a úprava chodníků,
 • výstavba a rekonstrukce míst na přecházení,
 • nasvětlení přechodů,
 • světelné signalizační zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce – vždy s vazbou na bezbariérovou úpravu,
 • bezpečnostní prvky na vozovce
 
B) Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy
 • úprava vjezdu do obce,
 • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky,
 • úpravy směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů,
 • zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy
Maximální příspěvek 85 %.  Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci obou oblastí činí maximálně 20 mil. Kč.
Termín pro podávání žádostí je do 15. 1. 2016.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑