Programy Středočeského kraje 2017

09 / 03

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2017.
 

Programy budou vyhlášeny 17. 3. 2017.

 
Středočeský Fond obnovy venkova
 • ​příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 30. 6. 2020
 • tématické zadání: OBNOVA VENKOVA - výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu)
  • dopravní infrastruktura - stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení
  • technická infrastruktura - stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady
  • občanské vybavení - stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
  • veřejná prostranství) 
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (zpracování projektové dokumentace)
 • Výše dotace: až 80 %
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
 • příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 24. 4. 2017
 • tématické zadání: VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) OBCÍ VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY, ​KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY (CAS) V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO JSDH NA ROK 2017,   KRAJSKÁ PODPORA NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO JSDH NA ROK 2017, KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY POŽÁRNÍCH ZBOROJNIC V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO JSDH NA ROK 2017
 • Výše dotace: až 95 %
Středočeský Infrastrukturní fond
 • příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 2. 5. 2017
 • tématické zadání: PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
 • příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 24. 4. 2017
 • tématické zadání: OBECNÍ KNIHOVNY, OBNOVA PAMÁTEK, PODPORA KULTURY
 • Výše dotace: obnova památek - až 60 %, podpora kultury  obecní knihovny - až 80 %
Středočeský Humanitární fond v rámci Tematického zadání  „Sociální oblast“
 • příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 24. 4. 2017
 • tématické zadání: PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POSKYTOVANÝCH ZEJMÉNA OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮM - určená na základní činnosti sociální služby (investiční nebo neinvestiční), PODPORA AKTIVIT A DALŠÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ - zejména v oblasti podpory rodiny, prevence kriminality a integrace romské menšiny na místní a regionální úrovni (pouze neinvestiční), PODPORA AKTIVIT OBCÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V OBLASTECH SOCIÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ - prevence kriminality, procesy plánování rozvoje sociálních služeb - komunitní plánování, podpora Senior Pointů - kontaktních míst pro seniory (pouze neinvestiční)
Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
 • příjem žádostí: 18. 4. 2017 - 24. 4. 2017
 • tématické zadání: PODPORA SPORTOVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU, PODPORA PRIMÁRNÍ PREVENCE
 • Výše dotace: až 80 % a 100 % (handicapovaný žadatel)


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑