Programy podpory bydlení pro rok 2015

02 / 12

Rozhodnutím č. 233/2014 ze dne 26. 11. 2014 vyhlásila ministryně pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2015. V rámci této výzvy lze žádat podporu na regeneraci prostranství panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury a na výměnu domovních olověných rozvodů. Výzva se netýká podpory výstavby podporovaných bytů.

Odkaz na stažení výzvy:

http://www.mmr.cz/getmedia/05f33b76-c4e4-40cf-97e7-dbe1a16720b4/vyzva.pdf

Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
 
Zdroj: www.mmr.cz


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑