Program EXPANZE I.

18 / 05

EXPANZE, výzva I.


Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem).
 • Příjem žádostí: 1. 6. 2017 – 31. 3. 2019 (termín může být průběžně upravován)
 • Žadatel: malý a střední podnik
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy.
 • Oblast podpory dle vymezených CZ-NACE.
 • Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem pouze ve zvýhodněných regionech.
 • V rámci výzvy lze na jeden projekt poskytnout pouze jeden zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem anebo jeden finanční příspěvek.
 
Ze zvýhodněného úvěru lze hradit:
 • pořízení nových strojů a zařízení,
 • pořízení a rekonstrukci staveb,
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
Způsobilé výdaje jsou:
 • bezprostředně související s realizací projektu,
 • jsou uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o podpořeném úvěru, z něhož byly hrazeny,
 • jsou doloženy účetními/daňovými doklady,
 • jsou vynaloženy na pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory.
Zvýhodněný úvěr:
 • výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 7 let,
 • čerpání úvěru: 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.
Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze.
 
Příspěvek:
U projektů ve zvýhodněných regionech (okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti) se příjemci podpory kromě zvýhodněného úvěru poskytuje také finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB použitého ke spolufinancování projektu. Příspěvek se poskytuje na úroky z té části úvěru, která byla vyčerpána na výdaje způsobilé pro výplatu finančního příspěvku.
 • poskytuje se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 700 tis. Kč,
 • lze jej vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.
Režim podpory:
Zvýhodněný úvěr bez finančního příspěvku lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako regionální podporu. Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem lze poskytnout pouze jako podporu de minimis; příspěvek lze poskytnout jako podporu de minimis nebo jako investiční podporu MSP.
 
 
Dále bychom Vás upozornili na plánované výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dle aktualizovaného harmonogramu -  INOVACE  a  POTENCIÁL.
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑