Program EFEKT II. 2017 - 2021 veřejné osvětlení

20 / 12

Aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Typ žadatele:               společnost vlastněná 100 % obcí či městskou částí, MČ, obec
Max. výše dotace:       2 mil. Kč, 50% uznatelných nákladů
Alokace:                      75 mil. Kč
Příjem žádostí:            1. 2. – 28. 2. 2017
Uznatelné náklady:      výdaj na energetický audit; výdaj na projektovou dokumentaci; nákup osvětlovacích těles;  náklady na optimalizaci řídicího systému VO; rekonstrukce RVO; náklady na práci; výměna kabeláže ve sloupech; výdaje na pronájem montážní plošiny; náklad na seřízení řídicích prvků; DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu; revizní zprávy, technický dozor, protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací, doplnění svítidel do stávajících vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace
 
Povinné přílohy: energetický posudek/audit, kopie předmětné části pasportu, zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti, projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vyhodnocení nabídek VŘ, vypořádání závazků vůči SR, vztah ke zhodnocovanému majektu, souhlas zřizovatele s akcí, doklad o právním postavením žadatele, harmonogram prací, popis stávajícího stavu a realizace opatření, prohlášení o uplatňování odpočtu DPH

Realizací investic musí být dosažena úspora energie u rekonstruované části veřejného osvětlení minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh v průměru za poslední tři roky.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑