Partnerství znalostního transferu – Výzva V.

26 / 09

Vyhlášení výzvy: 23.09.2019

Cílem programu je posílení mobility a rozvoje transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Příjemci podpory: malé a střední podniky a znalostní organizace

Podporované aktivity: vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Forma a výše podpory: Dotace bude poskytována do maximální výše 70% pro všechny typy žadatelů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:
MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím

Specifika omezení: 

  1. Projekt musí být realizován na území ČR
  2. Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
  3. Veškerý zisk z trasferu znalostí prováděného znalostní organizací musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
  4. Každý žadatel předloží maximálně 2 projekty (tzn. aktivní žádosti o podporu), znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit
     

 © 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑