OPŽP - zveřejnění nových výzev dne 15. 10. 2015

14 / 10

Výzva č. 17

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
 

Výzva č. 18

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.
 

Výzva č. 20

Prioritní osa 5: Energetické úspory
Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

 

Výzva č. 21

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.
 

Výzva č. 22

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.
 

Výzva č. 23

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
 

Výzva č. 24

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑