OPŽP - vodovody a kanalizace - poslední šance!

19 / 07

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vás touto cestou upozornit na aktuálně zveřejněnou zprávu Ministerstva životního prostředí. V září tohoto roku budete mít poslední šanci požádat o dotaci na projekty vodovodů a kanalizací z Operačního programu Životní prostředí. V nedávné době rovněž došlo k několika změnám  v úpravě hodnoticích kritérií a  v posuzování podmínek přijatelnosti.
 
Poslední výzvy k podávání žádostí o dotaci na vodohospodářské projekty z prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, budou vyhlášeny 14. září 2017 a žádosti bude možno podávat od 16. října až do 18. ledna 2018.
 
Změna hodnoticích kritérií se týká způsobu hodnocení projektů výstavby kanalizací pro obce, u kterých jsou odpadní vody vedeny kanalizačním přivaděčem na čistírnu odpadních vod situovanou v jiné obci. Tyto projekty budou hodnoceny ve stejné kategorii jako projekty výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Náklady na kanalizační přivaděč budou hodnoceny jako náklady na čistírnu odpadních vod a nebudou tak vstupovat do výpočtu nákladovosti na kanalizaci u hodnotícího kritéria „Kanalizace – nákladovost v Kč/EO“.
Další změna spočívá ve flexibilnějším přístupu při posuzování podmínky přijatelnosti „Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů“. U projektů 71. a 73. výzvy bude možné naplnění této podmínky prokázat dodatečně po ukončení příjmu žádostí, nejpozději však současně s předložením dokladů dle Přílohy č. 2 – Podklady pro vydání RA a RoPD / RoPD / RoPD (změna), která je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce. K této změně jsme přistoupili s ohledem na delší procesy projednávání změn plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro území krajů (PRVKUK). Při podání žádosti o podporu doložte jako podklad pro posouzení přijatelnosti projektu stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, že podaná žádost odpovídá návrhu změny PRVKUK.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑