OPŽP - SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

01 / 12

Dnes 1. prosince 2015 byla vyhlášena již očekávaná 19. výzva  z Operačního programu životní prostředí se specifickým cílem 5.1 -  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Podpora projektů a aktivit:   
  • na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří atd.).
  • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Výše dotace:
Max. výše dotace je 40 % z celkových způsobilých výdajů.
Min. výše dotace je 100 000 Kč
 
Podpora bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací.
 
 
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 
Výzva se vztahuje na území celé ČR včetně hl. města Prahy.
Plánovaná výzva: 1. 12. 2015 – 15. 4. 2016
Alokace: 3 mld. Kč
 
Podklady pro podání žádosti v 5. prioritní  ose jsou mimo jiné:
  • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,
  • Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů)
  • a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,
  • Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze
  • u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku,
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Platí pouze pro SC 5.1 a).


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑