OPŽP - Prevence vzniku odpadů

03 / 08

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí již v pořadí 40. výzvu z Operačního programu Životní prostředí se specifickým cílem 3.1 – Prevence vzniku odpadů.
 

 

                                              Operační program Životní prostředí 

                                         Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů

               

 

 

Aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů (výzva č. 40)


Příjem žádostí: 1. 9. – 30. 11. 2016
Podporované aktivity:
  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
  • Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu.
  • Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.
 
Výše dotace na individuální projekt: max. 85 % způsobilých nákladů
  • Maximální výše dotace do 50 mil. EUR (včetně DPH) celkových způsobilých výdajů
  • Minimální výše dotace je 500 000 Kč (bez DPH) celkových způsobilých výdajů
 
Alokace: 100 mil. Kč
 
Oprávnění žadatelé:
  • Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany budou moci předkládat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
  • U ostatních typů projektů bez omezení - detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP 2014 - 2020.
 
Výzva se vztahuje se na území celé České republiky.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑