OPPIK - Úspory energie v SZT II, Smard grids I, výzva II.

07 / 02

MPO vyhlásilo další dvě výzvy ÚSPORY ENERGIE V SZT II. a SMART GRIDS I, výzva II.
 

ÚSPORY ENERGIE V SZT, výzva II.


Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 8. 2017
Žadatel:
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad. V případě, že nejste vlastníkem licence, tak ji předložíte nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem
Podporované aktivity:
 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
Výše podpory u projektu:
V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:
– malý podnik - do výše 50 % ZV, pro Energetický posudek a projektovou dokumentaci - 50 % ZV
– střední podnik - do výše 45 % ZV, pro Energetický posudek a projektovou dokumentaci - 45 % ZV
– velký podnik - do výše 40 % ZV, pro Energetický posudek a projektovou dokumentaci - 40 % ZV
 
 • podpora na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kčmaximálně do výše 400 mil. Kč
 • maximální absolutní výše podpory na energetický posudek je 350 tis. Kč
Specifika omezení:
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace
 • v rámci projektu lze uplatnit pouze jednu soustavu účinného dálkového vytápění a chlazení
 • v rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 Žádostí o podporu
Alokace: 2,5 mld. Kč

 

SMARD GRIDS I, výzva II.


Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 8. 2017
Žadatel: malé, střední a velké podniky
 
Podporované aktivity - oblasti:
 • a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
 • b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 • c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
 • d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
 • e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
Výše podpory u projektu:
 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV
 
 • dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:
– v oblasti a, minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
– v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč
– v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč
– v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
– v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč
 
Specifika omezení:
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • v rámci aktivity a) lze uplatnit více míst realizace projektu
 • v rámci aktivit b) až e) lze uplatnit více míst realizace v rámci jednoho uceleného území; tato podmínka se nevztahuje na přenos dat do distribučního řídicího systému (DŘS) a samotný DŘS.
Alokace: 500 mil. Kč
 
     


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑