OPPIK - Úspory energie I. - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

03 / 07

ÚSPORY ENERGIE I. – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a podpora opatření přispívající s úspoře konečné spotřeby energie.
 
Příjem žádostí: 16. 6. – 16. 10. 2017
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 • a) Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku (maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE.
Podporovanými aktivitami nejsou:
 • a) komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • b) výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • c) instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
Žadatel: malý, střední a velký podnik, zemědělský podnikatel
Míra podpory u projektu:
 • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
 • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
 • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
Maximální a minimální výše dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
Energetický posudek bude povinnou přílohou žádosti o dotaci.
Specifické podmínky programu - součástí okrajových podmínek energetického posudku bude vyjádření energetického specialisty ke specifickým podmínkám přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní:
 • a) V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie.
 • b) Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.
 • c) V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.
 • d) V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.
 • e) V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám podle přílohy č. 1 CZ - NACE předmětu projektu. Pokud budou převažovat činnosti podle bodu 3.2 textu výzvy
 • K okamžiku předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dokládá žadatel i smlouvu o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo v případě, pokud se bude jednat o výrobnu připojenou v rámci ostrovního systému, bude potvrzeno a zároveň doloženo schématem zapojení od autorizovaného inženýra nebo technika.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑