OPPIK - Úspory energie I. - Energeticky efektivní budovy

03 / 07

ÚSPORY ENERGIE I. - energeticky efektivní budovy

Podpora výstavby nových budov s vyšším energetickým standardem, podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám.
 
Příjem žádostí: 17. 7. – 17. 11. 2017
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 • a) podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • b) podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
Podporovanými aktivitami nejsou:
 • a) komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • b) výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • c) rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • d) budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C,
 • e) budovy sloužící pro zemědělskou výrobu,
 • f) budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru
 • g) podporovanými budovami nejsou budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy
Žadatel: malý, střední a velký podnik, zemědělský podnikatel, zahraniční fyzická osoba
Míra podpory u projektu:
 • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
 • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
 • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
Maximální a minimální výše dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. €
· maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy - PENB) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.
 
Míra podpory na náklady na PENB a projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“)
a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
 
Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑