OPPIK - Nízkouhlíkové technologie II, Obnovitelné zdroje energie II.

26 / 01

MPO dne 25.1. 2017 vyhlásilo další dvě výzvy a to NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE II a OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE II.

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE, výzva II.


Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 5. 2017
Žadatel: malé, střední a velké podniky
 
Podporované aktivity:
Aktivita a) Elektromobilita
(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)
 • pořízení elektromobilů
 • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
Aktivita b) Akumulace energie
 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie
 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie
Aktivita c) Druhotné suroviny
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné
 
Výše podpory u projektu:
Aktivita a) – Elektromobilita (včetně nabíjecích stanic):
 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.
Pro aktivity b) – Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE:
 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
Pro aktivity c) – Druhotné suroviny:
 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.
Výše dotace:
Aktivita a) Elektromobilita:
 • pořízení elektromobilů
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč
 • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis
Aktivita b) Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE:
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 30 mil. Kč (v případě uznatelných nákladů na kombinaci akumulace a nabíjecí stanice nebo jen nabíjecí stanice do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis)
Aktivita c) Druhotné suroviny:
 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč
Alokace: 500 mil. Kč
Územní realizace: celá ČR, mimo hl. m. Prahy
 
 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, výzva II.


Příjem žádostí: 15. 2. – 15. 7. 2017
Žadatel: malé, střední a velké podniky
 
Podporované aktivity:
 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).
 
Výše podpory u projektu:
V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:             
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
Výše dotace:
 • minimální ve výši 1 mil. Kč
 • maximální výše 100 mil. Kč
každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:
o  v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 150 mil. Kč
 • v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 140 mil. Kč
 • v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 20 mil. Kč
 • v oblasti MVE, limitně do výše 50 mil. Kč
Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie – Energetický posudek činí 350 tis. Kč
 
Alokace: 800 mil. Kč
Územní realizace: celá ČR, mimo území hl. m. Prahy


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑