OPŽP: vyhlášení LXV. výzvy pro žádosti o podporu v PO7

19 / 02

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽPvýzvou pro podávání žádostí.

Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávácích programů a poskytování a enviromentálního poradenství: žádosti o podporu jsou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.


Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty.

Omezení v rámci výzvy:
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování není povoleno.
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.

zdroj: www.opzp.cz© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑