OP Zaměstnanost - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

23 / 03

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze.

 
Výzva č. 62, SC 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
 
Příjem žádostí: od 10. 3. - 2. 5. 2016
 
Předmět:
Oblast 1 

Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby.
 
Oblast 2 

Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.
 
Oblast 3 

Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé.
 
 
 
Oprávnění žadatelé: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenská a vzdělávací instituce, profesní podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřizované zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy
 
Míra podpory:
  •  státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizované ministerstvy dle školského zákona, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejněprospěšnou činnost (o.p.s., spolky, ústavy, církve, nadace, MAS, Hospodářská komora, Agrární komora, svazy, asociace................................100 %
  • kraje, obce, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a škol. zařízení), dobrovolné svazky obcí, právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení zapsané v Rejstříku škol  a školských zařízení, veřejné vysoké školy (kromě státní VŠ) a výzkumné organizace ............................ 95 %
  • ostatní subjekty - v.o.s., s.r.o., a.s., k.s., evropské společnosti, evropské hospodářské zájmové sdružení, státní podniky, družstva, evropská družstevní společnost, OSVČ, profesní komory.................................. 50 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6.000.000 CZK
 
Alokace: 39.000.000 Kč (rozhodná pro výběr projektů k financování)
                  37.300.000 Kč (podpora)
 
Místo realizace projektu: hlavní město PRAHA
Podobná výzva je vyhlášená i pro subjekty mimo hl. město Prahu (výzva č. 61).
   


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑