OP Praha - pól růstu ČR - vyhlášení výzev

15 / 01

Vyhlášení výzev 7. a 10. pro specifický cíl 1.1 a 1.2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání projektových žádostí.

 
Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. ledna 2016 vyhlášení výzev 7. a 10. prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) k předkládání žádostí o podporu.
 
Specifický cíl 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou (Výzva č. 7).
- aktivita 1.1.1: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe 
Specifický cíl 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
- aktivita 1.2.1: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů (Výzva č. 10).
 
 

Výzva č. 7 - SC 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou


1.1.1 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Předmět podpory: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití (Nařízení o EFRR čl. 5 bod 1 (b)).
 
Oprávnění žadatelé:
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Výzkumné organizace - subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise EU Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).
Vymezení oprávněných partnerů: Partnerství není vyžadováno, ale je možné. Předpokládá se možnost spolupráce několika organizací, zejména v případě stejného tematického nebo oborového zaměření komercializace.
 • Partnery mohou být následující subjekty: Výzkumné organizace
 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:........... 1 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: ..........30 mil. Kč
 
Míra podpory:
Organizace pro výzkum a šíření znalosti (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
Podíl EU.................................... 50%
Rozpočet hl. m. Prahy......... 40%
Příjemce.................................. 10%
 
Alokace: 350 mil. Kč
Příjem žádostí: 13.1. - 30. 4. 2016
 
 

Výzva č. 10 - SC 1.1: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem


1.2.1 Zvyšování kvality a efektivty fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Předmět podpory: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití (Nařízení o EFRR čl. 5 bod 1 (b)).
 
Oprávnění žadatelé:
 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení

Žadatelem mohou být všechny výše uvedené subjekty, pokud budou provozovateli vědeckotechnických parků nebo inkubátorů.

Vymezení oprávněných partnerů: Partnerství není vyžadováno, ale je možné. Předpokládá se možnost spolupráce několika organizací, zejména v případě stejného tematického nebo oborového zaměření komercializace.
 • Partnery mohou být následující subjekty:
  • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
  • Podnikatelské subjekty
  • Nestátní neziskové organizace
  • Profesní a zájmová sdružení
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:......... 1 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:......... 100 mil. Kč
 
Míra podpory:
Hlavní město Praha.............................................................................................................. 90%
Městské části hl. m. Prahy................................................................................................... 80%
Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou a městskými částmi hl.m.Praha............ 90%
Organizace pro výzkum a šíření znalostí............................................................................. 90%
Podnikatelské subjekty......................................................................................................... 50%
Nestátní neziskové organizace ...................... 50% (obecně) ................. 95% (veřejně prospěšná činnost) ................... 100% (4 konkrétní činnosti - upřesněno v textu výzvy)
Profesní a zájmová sdružení................................................................................................ 50%
 
Alokace: 250 mil. Kč
Příjem žádostí: 13.1. - 31. 5. 2016


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑