OP PIK - program Aplikace, výzva II.

17 / 03

Cílem programu podpory Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. V rámci II. Výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.
 
 
 

OP PIK - Aplikace, výzva II.


Příjem žádostí: od 11. 3. - 30. 4. 2016

Předmět (podporované aktivity):
  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“).
  • v rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.
  • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE
    C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95.
Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí
 
Výše dotace: max. míra podpory za celý projekt je 70% způsobilých výdajů
Minimální ve výše 1 mil. Kč ZV
Maximálně do výše 25 mil. Kč ZV
 
Alokace: 40 000 000 Kč
 
Místo realizace projektu: projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑