nové dotační možnosti MMR - odstraňování bariér v budovách pro rok 2019

20 / 11

Aktuálně byla vyhlášena výzva Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019 z Programu odstraňování bariér v budovách Výzva má následující podprogramy:

 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
 • Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
 • Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Příjemcem dotace je výhradně obec (dále jen „účastník podprogramu“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč. Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.

Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.

Žadatel musí mít nemovitost k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva.

Příjem žádostí od 20.11. 2018 do 28.2. 2019© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑