nová výzva - Technologie prosinec 2018

10 / 12

TECHNOLOGIE IX. výzva

  • Plánovaný příjem žádostí: od 11. března 2019  –  do 13. června 2019
  • Žadatel: malé a střední podniky
  • Míra podpory: malý podnik max. 45 % střední 35% z celkových způsobilých výdajů
  • Dotace:  1 mil. Kč – 20 mil. Kč
  • Projekt musí být realizován na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporu lze získat na:

pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Způsobilé výdaje projektu:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
  • způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑