Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

16 / 01

Platnost od - do:
Kategorie:

15.1.2018 - 31.5.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II, ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:
 

  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění ? některé indikátory budou sledovány a vyhodnocovány pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
  • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení ? úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim ?blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
  • změna (zmírnění) definice bytového domu - nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
  • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

 
Žádosti v systému bude možné zakládat a podávat od 2. 2. 2018. Žadatelé tak budou mít dostatek času k seznámení se s pravidly nové výzvy. Výzvu vč. veškeré dokumentace naleznete zde.

Kontaktní osoby Centra k nové výzvě naleznete na tomto odkazu. Kontaktujte vždy pracovníka Centra ve vašem kraji.

Zároveň byl ke 12. 1. 201/ ukončen příjem žádostí v 37. výzvě. V této výzvě bylo celkem předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 707 mil. Kč z EFRR. V těchto projektech je zahrnuto 33 tis. bytů. K dnešnímu dni bylo také proplaceno 113 žádostí o podporu v celkové výši 130 mil. Kč. Možnost podpory na energetické úspory v bytových domech využili žadatelé v 410 obcích České republiky, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Z předložených projektů je patrné, že podpora je zajímavá jak pro velké domy, tak i pro nejmenší 4 bytové domy.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑