Nakládání s odpady - dotace z OPŽP

21 / 08

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

- Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

- Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

- Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příjem žádostí:   od 3.9. 2018  do 28.2. 2019

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:

 • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
 • výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
 • výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO),
 • výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů,
 • výstavba a modernizace bioplynových stanic,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních.

Výše podpory:

max. 85% celkových způsobilých výdajů© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑