MZE - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

28 / 01

Včerejším dnem 27. ledna 2016 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo, v rámci programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.
 
 
Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí
Předmět podpory:
  • a) rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem a za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
  • b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým přítokem a za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží a v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.
Příjem žádostí: od 27. 1. - 29. 4. 2016
 
Oprávnění žadatelé: obec, svazky obcí
 
Výše celkových uznatelných nákladů:
  • a) rekonstrukce, obnova a odbahnění - max. do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 250,- Kč/m3 vytaženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování
  • b) výstavba - max. do 4 mil. Kč/ha a současně max. do výše 10 mil. Kč na celou akci
 
Míra podpory: 80% uznatelných nákladů stavebně-technické části


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑